Lekovi

TG-Farm Medico ima mogućnost za proizvodnju lekova, sa svim potrebnim dozvolama i registracijama. Lekovi za koje postoji registracija su:
1. PROFENAN (150 mg)
2. PROFENAN (300 mg)
3. DILTIAZEM (90 mg)
U prošlosti TG-Farm Medico je opravdao odgovornost i očekivanja Vojno Medicinske Akademije (VMA), i za njihove potrebe proizvodio lekove:
4. PIRACETAM (800 mg)
5. CAPTOPRIL (50 mg)
TG-Farm Medico se danas više okreće proizvodnji preparata na bazi lekovitog bilja i prirodnom sastavu proizvoda, a sve u cilju prevencije i poboljšanja opšteg zdravlja organizma. Takođe, naša kompanija nudi mogućnost uslužne proizvodnje i pakovanja farmaceutskih preparata.